English

Telefon: 013 210 2049 Mobilni: 065 210 2049 E-mail: doodraft@gmail.com

Podaci za identifikaciju

DOO Draft Debeljača

Poslovno ime : DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU DRAFT DOO DEBELJAČA

Skraćeno poslovno ime : DOO DRAFT DEBELJAČA

Sedište : Debeljača

Poštanski broj : 26214

Ulica i broj : Svetozara Markovića 6a

Telefon/Faks : 013 210 2049

E-mail : doodraft@gmail.com

PIB : 100872384

Matični broj : 08563730

Šifra delatnosti : 1623

Ovlašćeno lice : Endre Bodi

Obveznik PDV-a : Da, obrazac PEPDV

Tekući račun Banca Intesa : 160-419090-23

Adresa

Svetozara Markovića 6a

26214 Debeljača

Srbija

Lokacija i udaljenost

Google Maps

Beograd - 46 km

Pančevo - 26 km

Zrenjanin - 52 km