Telefon: 013 210 2049 Mobilni: 065 210 2049 E-mail: doodraft@gmail.com

ISPM 15

DOO Draft Debeljača

ISPM 15 primer

Primer ISPM 15 žiga

Šta je ISPM 15?

IPPC ISPM 15 je standard za tretiranje svakog drveta debljeg od 6mm,
koje se koristi u međunarodnom saobraćaju.

Zašto se drvo tretira?

Drvo se tretira radi sprečavanja širenja bolesti drveta,
kao i insekata koji mogu negativno da utiču na strane ekosisteme.

Na koji način se drvo tretira?

Postoje dva načina.
Hemijski, metil bromidom, koji se sve manje koristi.
Toplotni, držanjem drveta u komori duže od 30 minuta,
pri temperaturi višoj od 56 stepeni Celzijusa.
Naše preduzeće koristi toplotni način tretmana drveta (HT).

Da li mi je ISPM 15 sertifikat potreban za izvoz?

Da, ukoliko svoje proizvode izvozite na drvenim paletama, u drvenim sanducima,
ili drugoj drvenoj ambalaži,
ona mora na sebi imati ISPM 15 žig i posedovati prateću dokumentaciju.

Ko je ovlašćen da na svoje proizvode stavlja ISPM 15 žig?

ISPM 15 žig na proizvode može stavljati svako pravno lice koje zadovoljava
zahteve koje ovaj standard propisuje i koje je za to pribavilo
dozvolu od nadležnog ministarstva.

Da li DOO Draft može da koristi ISPM 15 žig na svojim proizvodima?

Da. Ukoliko naznačite da su Vam naši proizvodi potrebni
radi slanja robe u inostranstvo, palete, sanduke i ostalo ćemo
tretirati i označiti našim žigom i dostaviti Vam svu prateću dokumentaciju koja Vam je potrebna pri izvozu.

Adresa

Svetozara Markovića 6a

26214 Debeljača

Srbija

Lokacija i udaljenost

Google Maps

Beograd - 46 km

Pančevo - 26 km

Zrenjanin - 52 km