Telefon: 013 210 2049 Mobilni: 065 210 2049 E-mail: doodraft@gmail.com

Kratka istorija paleta

DOO Draft Debeljača

kratka istorija paleta

Kratka istorija paleta

Palete su ušle u širu upotrebu tokom dvadesetog veka.

Pre upotrebe paleta, roba je bivala skladištena u raznim nestandardnim sanducima i platformama, što je otežavalo utovar.

Početkom upotrebe viljuškara, palete dobijaju na popularnosti.

Vremenom su palete postale standardizovane, pa tako danas imamo Euro palete, koje su najčešće korišćene palete u Evropi, kao i razne tipove američkih paleta, od kojih je najčešće korišćena 48x40" paleta.

Adresa

Svetozara Markovića 6a

26214 Debeljača

Srbija

Lokacija i udaljenost

Google Maps

Beograd - 46 km

Pančevo - 26 km

Zrenjanin - 52 km